"like under" — Słownik kolokacji angielskich

like under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić poniżej
  1. like czasownik + under przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    "I go into that place I like so much: under the white light."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo