"like coincidences" — Słownik kolokacji angielskich

like coincidences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak zbiegi okoliczności
  1. like czasownik + coincidence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We've got two separate cases with crowbars, and I don't like coincidences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo