"like before" — Słownik kolokacji angielskich

like before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak wcześniej
  1. like czasownik + before przyimek
    Luźna kolokacja

    I did not like the semi-arid look of the country before me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo