"like heights" — Słownik kolokacji angielskich

like heights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak wysokości
  1. like czasownik + height rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She doesn't like heights either, but she'd be up here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo