"necessarily like" — Słownik kolokacji angielskich

necessarily like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniecznie lubić
  1. like czasownik + necessarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Lions became a team to be feared, and not necessarily liked.

powered by  eTutor logo