"truly like" — Słownik kolokacji angielskich

truly like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę lubić
  1. like czasownik + truly przysłówek
    Luźna kolokacja

    She was the only one of the four who truly liked to tour and to meet audience members one-on-one.

powered by  eTutor logo