"like one's work" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like one's work" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"like one's work" — Słownik kolokacji angielskich

like one's work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś praca
  1. like czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I myself don't like some people's work and love that of others.

    Podobne kolokacje: