"widely liked" — Słownik kolokacji angielskich

widely liked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie lubiany
  1. like czasownik + widely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This attractive black-white mammal widely liked by people and already become a symbol of conservation efforts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo