"like around" — Słownik kolokacji angielskich

like around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak około
  1. like czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    Ideally we would like to film the sequence at around 2.30 pm on 13 June.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo