"like space" — Słownik kolokacji angielskich

like space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak przestrzeń
  1. like czasownik + space rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd never liked data work, never liked space or ships.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo