"secretly like" — Słownik kolokacji angielskich

secretly like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemnie lubić
  1. like czasownik + secretly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She secretly likes Hatano but is too stubborn to admit it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo