"tend to like" — Słownik kolokacji angielskich

tend to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej skłoności do lubienia
  1. tend czasownik + like czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Europe we tend to like women who are more feminine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo