"universally like" — Słownik kolokacji angielskich

universally like kolokacja
Popularniejsza odmiana: universally liked
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie lubić
  1. like czasownik + universally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As for the man himself, he seems to have been universally liked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo