"like despite" — Słownik kolokacji angielskich

like despite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić pomimo
  1. like czasownik + despite przyimek
    Luźna kolokacja

    A handful of critics liked the book despite some reservations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo