"like within" — Słownik kolokacji angielskich

like within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak wewnątrz
  1. like czasownik + within przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    "Water companies can do what they like with them, within local zoning regulations."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo