MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like the song" — Słownik kolokacji angielskich

like the song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak piosenka
  1. like czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Listeners call in and "give a shout out" to House about how much they like the song.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo