"Spadaj!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Spadaj!" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. fall *****
  • spadać (z wysokości) [INTRANSITIVE]
   The glass fell from his hand. (Szklanka wypadła mu z ręki.)
   Jim fell and hit his head. (Jim upadł i uderzył się w głowę.)
 2. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [INTRANSITIVE]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 3. land *****   [INTRANSITIVE]
  He jumped out of the window and landed on bin liners. (On wyskoczył z okna i spadł na worki na śmieci.)
  The cat landed from the window. (Kot spadł z okna.)
 4. drop *****
  • upadać, spadać [INTRANSITIVE]
   My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
   A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
   link synonim: sink
  • zmniejszać się, spadać [INTRANSITIVE]
   Their number has dropped significantly. (Ich ilość spadła znacząco.)
   He wears gloves when the temperature drops below zero. (On nosi rękawiczki, kiedy temperatura spada poniżej zera.)
 5. slide ***
  • spaść, spadać (np. ceny) [INTRANSITIVE]
   The prices will slide when summer is over. (Ceny spadną, kiedy lato się skończy.)
   I'll buy this shirt when the price slides. (Kupię tę koszulę, kiedy cena spadnie.)
   The price of your book has been sliding. (Cena twojej książki spada.)
 6. plummet * , plummet down
 7. dip **
  • spadać (np. o cenach, temperaturze) [INTRANSITIVE]
   The prices of cars dipped suddenly in June. (Ceny samochodów nagle spadły w czerwcu.)
 8. tumble **
  • spadać (o cenach) [INTRANSITIVE]
   Real estate prices have tumbled this year. (Ceny nieruchomości spadły w tym roku.)
 9. drop down  
 10. pitch ***
 11. bail *
 12. retreat **
 13. vamoose
 14. amscray
 15. choof off
phrasal verb
 1. come down ***
 2. go down ***
  • spadać (o samolocie)
   The plane has gone down and crashed. (Samolot spadł i rozbił się.)
   I will never travel by plane, I'm too scared it would go down. (Nigdy nie będę podróżować samolotem, za bardzo się boję, że mógłby spaść.)
  • spadać (np. na liście)
   Leaves go down in autumn. (Liście spadają jesienią.)
   The petals from the tulips went down, I will throw them away. (Z tulipanów spadły płatki, wyrzucę je.)
 3. fall back *
 4. fall away
 5. push off
 6. shove off
 7. nick off
 8. jet out
 9. rack off
 10. bog off
idiom
 1. shove it
 2. breeze off
 3. go fly a kite
 4. hit the road informal , hit the trail informal
 1. get gone
 2. be on the decrease
A Strike on Insurance Calling Balls and Strikes: A
czasownik
 1. strike ****
  • uderzyć (w coś), spaść (na coś) written [TRANSITIVE]
   I've never seen lightning bolt strike so close to me. (Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.)
   A brick struck her head. (Cegła spadła jej na głowę.)
   zobacz także: hit
 2. collapse ***
 3. afflict
 4. sink ***
 5. dive **
 6. take a dive , take a fall
phrasal verb
 1. fall off *
 2. come off **   British English
 1. be tossed
czasownik
 1. fail ****
  • nie spaść (o deszczu) [INTRANSITIVE]
   The rains failed last year. (W zeszłym roku nie spadły deszcze.)
   Despite the weather forecast, the rain failed. (Pomimo prognozy pogody, deszcz nie spadł.)

Powiązane zwroty — "Spadaj!"

czasownik
padać = rain +5 znaczeń
napadać = attack +3 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate old use +1 znaczenie
opadać = slope +7 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
spadek = fall +17 znaczeń
inne
Zobacz także: spadaj na drzewo!
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!