BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"Zjeżdżaj!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Zjeżdżaj!" po polsku

Zjeżdżaj!

wykrzyknik
 1. Get lost!
 2. Beat it!
 1. Take a hike! informal
 2. także: Clear off!, Clear out!
czasownik
 1. pan ***
  • zjechać, schlastać (skrytykować) informal
   The critics panned this film severely. (Krytycy zjechali ten film poważnie.)
   My mom totally panned my behaviour. (Moja mama całkowicie zjechała moje zachowanie.)
 2. savage *
 3. slate *
 4. slash *
phrasal verb
 1. pull off *  
 2. roll off
 3. roar up somebody

powered by  eTutor logo