"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
  • She leaned well out of the window, trying to see.
  • But she could lean out of the window and strain her eyes to see.
  • Now I will let myself lean out of the window.
  • The one who wasn't driving leaned out of the window.
  • Satisfied everything was in place, he leaned out of the window.
  • As a young sergeant came forward, I leaned out of the window.
  • Ben leaned out of the window and called to her.
  • He leaned out of the window and looked up the road.
  • Will leaned out of the window, asked what had happened.
  • I leaned out of the window and looked down at him.
4. window framed = okno oprawiło window framed
5. put windows = położone okna put windows
9. window lost = okno przegrało window lost
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.