"Windows operating system" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows system operacyjny
  1. window rzeczownik + system rzeczownik
    Silna kolokacja

    The command was introduced with the Windows 2000 operating system.

    Podobne kolokacje: