"beyond the windows" — Słownik kolokacji angielskich

beyond the windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: beyond the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za oknami
  1. beyond przyimek + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bill sat at the far end of the room, just* beyond the window.

    Podobne kolokacje: