"over the windows" — Słownik kolokacji angielskich

over the windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad oknami
  1. over przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Look at those the marks all over the the window!

    Podobne kolokacje: