"across the window" — Słownik kolokacji angielskich

across the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w poprzek okna
  1. across przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She could see it without looking up; a great blue shadow across the window.

    Podobne kolokacje: