"from one's window" — Słownik kolokacji angielskich

from one's window kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś okno
  1. from przyimek + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Out in the street, he looks back at her watching from a window.

    Podobne kolokacje: