"over the window" — Słownik kolokacji angielskich

over the window kolokacja
Popularniejsza odmiana: over the windows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad oknem
  1. over przyimek + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at those the marks all over the the window!

    Podobne kolokacje: