"beside the window" — Słownik kolokacji angielskich

beside the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obok okna
  1. beside przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he pulled himself back into the bathroom and walked around to a door beside the window.

    Podobne kolokacje: