"Windows client" — Słownik kolokacji angielskich

Windows client kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows klient
  1. window rzeczownik + client rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this case, running on a regular Windows client, I'm not doing that.

    Podobne kolokacje: