"by one's window" — Słownik kolokacji angielskich

by one's window kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czyjś okno
  1. by przyimek + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The phone stood on a table by a large window.

    Podobne kolokacje: