"by the window" — Słownik kolokacji angielskich

by the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy oknie
  1. by przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The phone stood on a table by a large window.

    Podobne kolokacje: