"Window System" — Słownik kolokacji angielskich

Window System kolokacja
Popularniejsza odmiana: Windows system
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): System okienkowy
  1. window rzeczownik + system rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We don't allow any Windows systems on our network though, so maybe that's what you mean?

    Podobne kolokacje: