"toward the windows" — Słownik kolokacji angielskich

toward the windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: toward the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku okien
  1. toward przyimek + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked up toward the window on the second floor.

    Podobne kolokacje: