"toward the window" — Słownik kolokacji angielskich

toward the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku okna
  1. toward przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked up toward the window on the second floor.

    Podobne kolokacje: