"roll-down window" — Słownik kolokacji angielskich

roll-down window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka-z okna
  1. roll-down przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The roll-down windows in the sliding doors?

    Podobne kolokacje:

podobne do "roll-down window" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "roll-down window" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik