"window fan" — Słownik kolokacji angielskich

window fan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fan okna
  1. window rzeczownik + fan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A heavy cat smell filled the small space, despite two window fans on full blast.

    Podobne kolokacje: