"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(1) Vista, Update, view
Kolokacji: 3
1. window frame = rama okienna, framuga window frame
4. Windows operating system = Windows system operacyjny Windows operating system
5. Windows Media Player = Windows Media Player (odtwarzacz plików dźwiękowych i filmowych) Windows Media Player
6. Windows computer = Windows komputer Windows computer
7. Windows machine = Windows maszyna Windows machine
8. X Window System = System X Window X Window System
9. Microsoft Windows system = Microsoftowy system Windows Microsoft Windows system
10. Windows client = Windows klient Windows client
11. window light = okno światło window light
12. Windows Phone device = Windows Telefon urządzenie Windows Phone device
13. door window frame = drzwi futryna door window frame
14. Windows NT system = Windows system NT Windows NT system
  • INtime 1.0 was originally introduced in 1997 in conjunction with the Windows NT operating system.
  • Microsoft is also trying to enter the high-end market with a new version of its Windows NT operating system.
  • Microsoft introduced it with the Windows NT operating system.
  • Tandem Computers agreed with Microsoft to make machines that would run on the Windows NT operating system.
  • Already Microsoft has given its Windows NT 5.0 system the ability to read text out loud.
  • In 1995 the company was asked by Microsoft to develop products for its Windows NT system before it was released.
  • Microsoft tried to move the service to its Windows NT operating system, but that was unsuccessful.
  • He would lead the development of the Windows NT operating system, which continues to serve as the basis for Microsoft's operating systems line.
  • Instead, Microsoft has assembled a team to build a system based on the Windows NT operating system, which is known to be more reliable.
  • First, the company wants to go further into the industrial-strength heart of corporate computing with its Windows NT operating system and server software.
15. window fan = fan okna window fan
16. Windows device = Windows urządzenie Windows device
(4) version, Registry, file
Kolokacji: 4
(5) sill, Rock
Kolokacji: 2
(6) ledge, bar, tablet
Kolokacji: 3
(7) glass, crank
Kolokacji: 2
(9) pane, wall, panel, Firewall
Kolokacji: 4
(10) PC, laptop, workstation
Kolokacji: 3
(13) shade, tinting
Kolokacji: 2
(14) Phone, setup
Kolokacji: 2
(15) nt, product, feature
Kolokacji: 3
(17) treatment, Mail
Kolokacji: 2
(18) CE, CD, CD-ROM
Kolokacji: 3
(21) washer, cleaner
Kolokacji: 2
(25) sticker, monopoly, logo
Kolokacji: 3
(26) API, app
Kolokacji: 2
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.