"under the window" — Słownik kolokacji angielskich

under the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pod oknem
  1. under przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What of the dream she had here, under the small window looking west?

    Podobne kolokacje: