"against the window" — Słownik kolokacji angielskich

against the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o okno
  1. against przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was a woman in the little sitting room, standing against the window, with her back to him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "against the window" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "against the window" po polsku — Słownik angielsko-polski

nazwa własna