"from the windows" — Słownik kolokacji angielskich

from the windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z okien
  1. from przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Out in the street, he looks back at her watching from a window.

    Podobne kolokacje: