"under Windows" — Słownik kolokacji angielskich

under Windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej Windows
  1. under przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What of the dream she had here, under the small window looking west?

    Podobne kolokacje: