"replace with windows" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień na okna
  1. replace czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sashes were to be taken out, and replaced with windows corresponding with the character of the building.

    Podobne kolokacje: