"low window" — Słownik kolokacji angielskich

low window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niskie okno
  1. low przymiotnik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    Most of the lower windows along the front were illuminated, so perhaps she was home.

    Podobne kolokacje: