"put windows" — Słownik kolokacji angielskich

put windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone okna
  1. put czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They don't put unnecessary windows into the skin of Venus-landers.

    Podobne kolokacje: