"replace windows" — Słownik kolokacji angielskich

replace windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłóż na miejsce okna
  1. replace czasownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    They didn't take anything, but he'd spent the morning cleaning up and replacing windows.

    Podobne kolokacje: