"replace the advice" — Słownik kolokacji angielskich

replace the advice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastąp radę
  1. replace czasownik + advice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This information is not intended to replace the advice of a doctor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo