KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"replace the bridge" — Słownik kolokacji angielskich

replace the bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłóż na miejsce most
  1. replace czasownik + bridge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Replacing the bridge would cost $7-8 million and take two years to complete.

powered by  eTutor logo