"bridge is rebuilt" — Słownik kolokacji angielskich

bridge is rebuilt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): most jest odbudowany
  1. rebuild czasownik + bridge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1822 the bridge was rebuilt and moved slightly to the west.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo