"bridge is replaced" — Słownik kolokacji angielskich

bridge is replaced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): most jest odłożony na miejsce
  1. replace czasownik + bridge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1870, an earlier bridge was replaced with a new one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo