"at a window" — Słownik kolokacji angielskich

at a window kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy oknie
  1. at przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A man was sitting at an open window where he could watch the road.

    Podobne kolokacje: