"Windows computer" — Słownik kolokacji angielskich

Windows computer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows komputer
  1. window rzeczownik + computer rzeczownik
    Silna kolokacja

    In any normal Windows computer that disk will be a hard drive.

    Podobne kolokacje: