"over one's windows" — Słownik kolokacji angielskich

over one's windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: over the windows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad czyjś okna
  1. over przyimek + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at those the marks all over the the window!

    Podobne kolokacje: